ES parama

VŠĮ Politecnologijų centras  įgyvendino LEADER programos finansuojamą Vilniaus rajono VVG VPS priemonės  „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “  lėšomis finansuojamą projektą.

Projekto tikslas – bendradarbiavimo keliu pradėti verslą, sukuriant darbo vietas vietos gyventojams bei prielaidas  organizacijai tvariai vykdyti aplinkosauginę švietėjišką veiklą, tuo pačiu prisidedant prie kaimo vietovės patrauklumo didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Laukiamas rezultatas – materialinės bazės sukūrimas įvairių medžiagų frezavimo, pjovimo, graviravimo bei miltelinio dažymo  paslaugoms teikti.

Projekto pavadinimas: ” Verslaukime bendradarbiaudami “

Projekto vykdytojas: VŠĮ Politecnologijų centras 

Bendra projekto vertė: 81.593,91Eur

Projekto vykdymo pradžia 2020-01-15

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022-01-14.